Partnerzy

Avatar
Adam Brusiło
radca prawny
+48 501 221 789
adam.brusilo@gmail.com

Radca prawny, specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, arbitrażu oraz w postępowaniu egzekucyjnym. W działalności radcowskiej zajmuje się obsługą przedsiębiorców, zarówno o charakterze korporacyjnym jak i indywidualnym, w tym w zakresie prawa gospodarczego, windykacji należności oraz relacji wewnątrzkorporacyjnych.

Adam Brusiło reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego i prawa pracy. Adam Brusiło jest ponadto specjalistą w zakresie gospodarki odpadami oraz pomocy publicznej. Od 2008 roku zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym pozyskiwania i rozliczania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności wspomagając przedsiębiorców w procedurach dotyczących prawidłowego wydatkowania pozyskanych środków. Adam Brusiło posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań przetargowych i przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji z tym związanej.

Avatar
dr Ewa Chmielarczyk
radca prawny
+48 606 750 260
ewa.chmielarczyk@bcmmkancelaria.pl

Radca prawny, posiada bogate doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w prawie handlowym, w tym prawie spółek oraz prawie bilansowym, oferując usługi związane z zakładaniem, zarządzaniem, w tym sanacją sytuacji bilansowej, reorganizacją i zakończeniem działalności spółek. Dr Ewa Chmielarczyk doradza Klientom w zakresie procedur podziału, fuzji i przekształceń, jak również postępowania upadłościowego i naprawczego. Dr Ewa Chmielarczyk jest ponadto specjalistką w zakresie prawa publicznego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i funkcjonowania oddziałów spółek zagranicznych w Polsce oraz w sprawach związanych z reglamentacją działalności gospodarczej. Dr Ewa Chmielarczyk jest autorką szeregu publikacji i opracowań związanych z tą problematyką. Dr Ewa Chmielarczyk posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim oraz posiada długoletnie doświadczenie w doradztwie prawno-podatkowym zdobyte w międzynarodowej Kancelarii.

Avatar
Ilona Mastalerz
radca prawny
+48 506 778 637
ilona.mastalerz@bcmmkancelaria.pl

Radca prawny, posiada bogate doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z realizacją procesów inwestycyjnych, głównie infrastrukturalnych, w tym prowadzanych na bazie kontraktów FIDIC.  Dzięki wieloletniej pracy dla podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych Ilona Mastalerz posiada doświadczenie w zakresie tej dziedziny prawa.

Ponadto Ilona Mastalerz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i administracyjnego. W zakresie spraw administracyjnych szczególnych przedmiotem zainteresowania Ilony Mastalerz są sprawy dotyczące dróg publicznych.

W sferze prawa cywilnego doświadczenie nabyte podczas obsługi kontraktów budowlanych przekłada się na bogate doświadczenie procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, co pozwala na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w postepowaniach sądowych.

Bogate doświadczenie Ilony Mastalerz zdobyte w związku z wieloletnią współpracą z podmiotami realizującymi inwestycje umożliwia świadczenie profesjonalnej oraz kompleksowej pomocy Klientom z branży budowlanej oraz sektora publicznego.

 

Avatar
Anna Mączka-Lesisz
radca prawny
+48 783 969 089
anna.maczka-lesisz@bcmmkancelaria.pl

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym w obsłudze prawnej spółek, stowarzyszeń i fundacji. Zajmuje się również prawem karnym i prawem ochrony środowiska, prowadzi postępowania administracyjne – w tym w zakresie uzyskiwania zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemców. Jej domeną jest również obrót nieruchomościami – umowy, doradztwo i negocjacje.

Posiada bogate doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw rodzinnych – rozwodowych, alimentacyjnych, majątkowych oraz odszkodowawczych – w tym przede wszystkim wynikłych z błędów w sztuce lekarskiej.

Kontakt

Kancelaria Prawna BRUSIŁO, CHMIELARCZYK, MASTALERZ, MĄCZKA
ul. Oławska 27-29
50-123 Wrocław

+48 71 780 49 32

biuro@bcmmkancelaria.pl

Najbliższy parking w Galerii Dominikańskiej

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!