Partnerzy

Avatar
Adam Brusiło
radca prawny
+48 501 221 789
adam.brusilo@gmail.com

Radca prawny, specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, arbitrażu oraz w postępowaniu egzekucyjnym. W działalności radcowskiej zajmuje się obsługą przedsiębiorców, zarówno o charakterze korporacyjnym jak i indywidualnym, w tym w zakresie prawa gospodarczego, windykacji należności oraz relacji wewnątrzkorporacyjnych.

Adam Brusiło reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego i prawa pracy. Adam Brusiło jest ponadto specjalistą w zakresie gospodarki odpadami oraz pomocy publicznej. Od 2008 roku zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym pozyskiwania i rozliczania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności wspomagając przedsiębiorców w procedurach dotyczących prawidłowego wydatkowania pozyskanych środków. Adam Brusiło posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań przetargowych i przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji z tym związanej.

Avatar
dr Ewa Chmielarczyk
radca prawny
+48 606 750 260
ewa.chmielarczyk@bcmmkancelaria.pl

Radca prawny, posiada bogate doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w prawie handlowym, w tym prawie spółek oraz prawie bilansowym, oferując usługi związane z zakładaniem, zarządzaniem, w tym sanacją sytuacji bilansowej, reorganizacją i zakończeniem działalności spółek. Dr Ewa Chmielarczyk doradza Klientom w zakresie procedur podziału, fuzji i przekształceń, jak również postępowania upadłościowego i naprawczego. Dr Ewa Chmielarczyk jest ponadto specjalistką w zakresie prawa publicznego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i funkcjonowania oddziałów spółek zagranicznych w Polsce oraz w sprawach związanych z reglamentacją działalności gospodarczej. Dr Ewa Chmielarczyk jest autorką szeregu publikacji i opracowań związanych z tą problematyką. Dr Ewa Chmielarczyk posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim oraz posiada długoletnie doświadczenie w doradztwie prawno-podatkowym zdobyte w międzynarodowej Kancelarii.

Avatar
Ilona Mastalerz
radca prawny
+48 506 778 637
ilona.mastalerz@bcmmkancelaria.pl

Radca prawny, posiada bogate doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z realizacją procesów inwestycyjnych, głównie infrastrukturalnych, w tym prowadzanych na bazie kontraktów FIDIC.  Dzięki wieloletniej pracy dla podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych Ilona Mastalerz posiada doświadczenie w zakresie tej dziedziny prawa.

Ponadto Ilona Mastalerz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i administracyjnego. W zakresie spraw administracyjnych szczególnych przedmiotem zainteresowania Ilony Mastalerz są sprawy dotyczące dróg publicznych.

W sferze prawa cywilnego doświadczenie nabyte podczas obsługi kontraktów budowlanych przekłada się na bogate doświadczenie procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, co pozwala na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w postepowaniach sądowych.

Bogate doświadczenie Ilony Mastalerz zdobyte w związku z wieloletnią współpracą z podmiotami realizującymi inwestycje umożliwia świadczenie profesjonalnej oraz kompleksowej pomocy Klientom z branży budowlanej oraz sektora publicznego.

 

Avatar
Anna Mączka-Lesisz
radca prawny
+48 783 969 089
anna.maczka-lesisz@bcmmkancelaria.pl

Radca Prawny z długoletnim doświadczeniem prawniczym i biznesowym  w środowisku spółek handlowych, stowarzyszeń i fundacji. Specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym.

Prowadzi stałą, kompleksową obsługę przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych i prawa gospodarczego. Praktyk w dziedzinie prawa spółek, w tym funkcjonowania organów spółek oraz odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Zajmuje się również obsługą  zagranicznych  podmiotów gospodarczych – w tym zagranicznych  spółek handlowych i z udziałem kapitału zagranicznego – obsługa w języku angielskim.

Obsługa korporacyjna obejmuje wszelkie aspekty działania spółek, począwszy od ich zakładania, sporządzania umowy, statutu poprzez bieżące funkcjonowanie: sprawy uregulowań wewnętrznych, organizacyjne, kapitałowe, windykacyjne, pracownicze, aż do zakończenia bytu prawnego.

Obsługa zapewnia w szczególności tworzenie wszelkiej dokumentacji korporacyjnej, prowadzenie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów; prowadzenie procesów przekształceń podmiotów, połączeń, podziałów i likwidacji. Doradztwo i tworzenie opinii prawnych i dokumentacji w zakresie prawa pracy.

Przygotowywanie oraz wsparcie w negocjacjach wszelkich umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdobyte praktyczne doświadczenie Mecenas Anny Mączki-Lesisz pozwala Klientom uzyskać zadowalające rezultaty prowadzonych negocjacji i zabezpieczyć ich interesy oraz zminimalizować ryzyka.

Mecenas Anna Mączka-Lesisz posiada wieloletnie, bogate doświadczenie procesowe, reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, m.in. w sprawach rejestrowych, gospodarczych i przed sądami pracy.

Od wielu lat pracuje również przy bieżącej obsłudze stowarzyszeń i fundacji, prowadząc z sukcesem ich sprawy zgodnie z wymogami prawa.

Kolejna domena Mecenas  Anny Mączki–Lesisz to sprawy rodzinne. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie procesowe w sprawach rozwodowych oraz podziałach majątków,  przy czym doświadczenie obejmuje sprawy złożone i trudne, wymagające szczególnie  indywidualnego podejścia i udzielania odpowiedniego wsparcia.

Jest specjalistą w zakresie wszelkich kwestii związanych z władzą rodzicielską nad małoletnimi dziećmi, stosunkami pomiędzy rodzicami a dziećmi, kontaktami, alimentami. Bazując na wiedzy i długoletnim doświadczeniu pomaga osiągnąć w tym zakresie optymalne, z punktu widzenia dobra dziecka, rozwiązania.

Ponad to Mecenas Anna Mączka-Lesisz prowadzi sprawy odszkodowawcze ze szczególnym uwzględnieniem błędów medycznych. Postępowania o odszkodowania w tym zakresie  należą do spraw niezwykle skomplikowanych i wymagających posiadania wiedzy medycznej i prawnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, współpracując z lekarzami odpowiednich specjalizacji,   Mecenas Anna Mączka-Lesisz reprezentuje poszkodowanych pacjentów przy dochodzeniu należnych świadczeń.

Kontakt

Kancelaria Prawna BRUSIŁO, CHMIELARCZYK, MASTALERZ, MĄCZKA
ul. Oławska 27-29
50-123 Wrocław

+48 71 780 49 32

biuro@bcmmkancelaria.pl

Najbliższy parking w Galerii Dominikańskiej

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!